top of page
Image by Edu Lauton

Veerkrachtig Talent

voor een duurzame relatie tussen werkgever en medewerkers

Bij Talent Worx! zijn wij stevig opgeleid in de thema's stress en burnout. Wij delen deze expertise graag in individuele sessies of workshops in groep.

Tevens kan u op ons beroep doen voor begeleiding bij de re-integratie van een langdurig afwezige medewerker.

Onze dienstverlening:

Individuele coaching

Wij staan in voor de individuele begeleiding van uw medewerkers rond thema's stress en burnout. Afhankelijk van de nood werken wij preventief of curatief. 

Workshops

Wij hebben een grondige expertise in de werking van mechanismen die stress en burnout in de hand kunnen werken. Op basis van workshops in kleine groep gaan wij aan de slag met tips en tricks om deze valkuilen te vermijden. 

Re-integratie

Wij begeleiden u en uw medewerker graag bij een re-integratie traject na langdurige afwezigheid. Wij faciliteren een respectvol overleg tussen alle partijen met het oog op constructieve en duurzame afspraken.

bottom of page